شماره کارت:

6037-9914-9847-0206

بانک ملی

بنام محمد آقاجانی


 

تلفن:

09194067787 ، 77138389

ترجمه متن و کلمه

آخرین نظرات

 • ال ای دی پاور power-LED
  سلام. سه تا مقاومت 56 اهم 5واتو باهم موازی کن و یک...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • ال ای دی پاور power-LED
  سلام مهندس ال ای دی 3 وات رو چطوری میشه به 12 ولت ...
  نوشته شده توسط هادی ش
 • وال واشر
  سلام.سؤالات مربوط به خرید رو تلفنی بپرسید
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • روشن کردن ال ای دی پاور
  سلام.ولتاژ داره ولی جریان نداره و خوبه که موقع زنگ...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • ال ای دی آکواریوم
  سلام.هنوز نه و دقیقا مشخص نیست. یکی از دوستان اون ...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • ال ای دی آکواریوم
  سلام.ببخشید اشتباه شد ، تقریبا 100 تا ال ای دی لاز...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • ال ای دی آکواریوم
  سلام بر شما از pcb آرجیبی استفاده کنید متاسفانه هن...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • جداول کابل ها
  سلام بر شما. لازمه ارت خوبی داشته باشی و برای محاس...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • ال ای دی پاور power-LED
  سلام.بله هست.برق ماشن 12 ولت ثابت نیست باید سرفرصت...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی
 • ال ای دی پاور power-LED
  سلام.میشه 12 تا ال ای دی یکواتو سری کرد و با مقاوم...
  نوشته شده توسط مهندس آقاجانی

آمار وبگذرشما اینجا هستید: Home جریان مجاز سیم0.5 تا 50
جریان مجاز سیم ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جریان مجاز سیم بستگی به دمای محط نصب و تبادل حرارتی محیط دارد

ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ وﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ (ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ را ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻧﻤـیﮐﻨﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی از ﻣﺪار ﻧﻤـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ) از ﻓﯿـﻮز ﻫـﺎی با ﺿﺮﯾﺐ ذوب ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﯿﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﮐﻪ اﻧﺪازه اﺳـﻤﯽ آن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼف دارد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻮزي ﻫـﻢ در ﺻـﻮرت ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ وﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺗﺼﺎل  ﮐﻮﺗﺎه ذوب ﺷﺪه ،ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

در جدول زیر جریان مجاز برای دو دما و سه موقعیت آمده:

جریان مجاز سیم

 


 

موضوعات مشابه:

انتخاب کابل ، انواع سیم وکابل ،  کابل هوائی خود نگهدار ، جداول کابل ، نرم افزارهای محاسبه کابل ،

جریان مجاز سیم های 0.5 تا 50 ، جدول سیمهای AWG ، اصول سیمکشی ساختمان ،

آخرین بروز رسانی در جمعه, 03 مرداد 1393 ساعت 09:37